8 ก.ค. 2021 เวลา 04:06 • ความคิดเห็น
ยอมรับค่ะว่าเริ่มแรกหรือความประทับใจแรกเป็นรูปลักษณ์ภายนอก แต่การจะคบกันต่อไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายใน
หลายครั้งที่เรารู้สึกดีกับหลายๆคนจากการที่เรารับรู้จากภายในที่เขาเป็น จนทำให้เรามองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไป
ความน่ารักของคนๆหนึ่ง มันจะสะท้อนออกมาจากความรู้สึกและวิธีคิดที่อยู่ภายในจิตใจ และการเข้ากันได้ระหว่างคนสองคน จนทำให้รู้สึกว่า... ไม่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร เขายังคงน่ารักเสมอ เพราะเราเห็นมุมดีๆ ที่มาจากส่วนลึกในจิตใจที่เขาเป็น
สัมผัสแต่ละคนที่จิตใจ เราจะรู้ว่าควรเดินต่อ... หรือพอแค่นี้....
โฆษณา