วิธป้องกัน สายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อื่นๆ ที่จะเข้ามาได้ดีที่สุดคือ กำจัดสานพันธุ์ ลุงบ้า ไปก่อน
โฆษณา