มีบัญชีอยู่แล้ว?
ระบบเลือกตั้ง และการใช้ทรัพยากรร่วม กับ ปิยบุตร | พูดมาก Podcast EP.03
ในพอดแคสต์ตอนนี้ พวกเราพูดกับปิยบุตรเรื่อง ประเด็นระบบเลือกตั้งที่เพิ่งดีเบทกันไปในสภา แล้วก็เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน