มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถนนงามๆๆ...
ความสวยงามจะเกิดขึ้นได้ ถ้ารักสิ่งใดเราก็ปลูกสิ่งนั้น
ต้นคุณนายตื่นสาย ทองอุไร ต้นมะเขือ
ต้นไม้งามริมถนน
ต้นพริก ต้นกระเพรา ที่ซ่อนอยู่หลัง รั้วไม้ไผ่ ที่ทาสีสวยงาม มีทั้งไม้ดอกที่สวยงาม กับไม้ที่กินได้
ถ้าเราช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองแบบนี้ทุกบ้านคงเป็นถนนที่สวยงามทั้งเส้น
และมีผลผลิต พริก กระเพาะ โหระพา มะเขือเปราะ เก็บแจกกัน และเก็บขายเป็นค่าขนมได้
 
สวยงามยามขับรถผ่านเจริญตายิ่งนัก..
    สุหัชชา สุวรรณะ
    สะอาด สบายๆ