เปิดแผนใช้ชีวิตร่วมกับโควิดของสิงคโปร์
6
วันที่ 24 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ กล่าวว่า "เราไม่อาจกำจัดโควิดให้หมดไปได้ แต่สามารถบริหารจัดการมัน ให้เหมือนที่เราทำกับไข้หวัดธรรมดาได้"
11
พร้อมตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มให้ได้ 2 ใน 3 ของประชากรในประเทศ เพราะวัคซีนคือกลยุทธ์สำคัญ ที่จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้
5
นี่จึงเป็นวิสัยทัศน์และเป้าหมายจากผู้นำของประเทศ ก่อนที่รัฐมนตรีคนสำคัญจาก 3 กระทรวงคือ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม, กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดเผยแผนงานให้ประชาชนรับทราบ
2
Photo : https://www.sanook.com/news/8353210/
รัฐมนตรีทั้ง 3 ได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า ไม่มีทางที่เราจะทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่
2
ดังนั้นการจะทำให้โควิดกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นได้ก็ต้องทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้อย่างปลอดภัยเพียงพอและไม่เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข การจะทำเช่นนั้นได้ ต้องมี 4 มาตรการนี้
5
Photo : https://www.straitstimes.com/opinion/living-normally-with-covid-19
1. จุดเริ่มต้นคือ "วัคซีน"
4
จำเป็นต้องมีวัคซีนประสิทธิภาพสูง เพราะเราไม่ต้องการเพียงแค่ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต แต่ต้องลดความเสี่ยงในการติดและแพร่เชื้อด้วย เพื่อลดภาระของระบบสาธารณสุข
7
ส่งผลให้ประชาชนมั่นใจและกล้าออกมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะการมีชีวิตรอดแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้มันไม่มีความหมาย
10
2. การตรวจหาเชื้อต้องง่ายและเร็ว
1
เมื่อการตรวจหาเชื้อโควิดแบบเดิมๆอย่าง PCR ไม่สะดวกและรอผลนาน ก็ต้องหาวิธีใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว แต่ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอมาใช้ อย่างชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็ว (antigen rapid test) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ชุดตรวจหาเชื้อจากลมหายใจ (breathalyzer) ที่ใช้เวลา 1-2 นาทีก็รู้ผล
1
Photo : https://www.thephuketnews.com/health-authorities-agree-to-use-rapid-antigen-tests-to-detect-covid-19-80620.php
วัตถุประสงค์ของการตรวจก็จะเปลี่ยนไปด้วย คือ ไม่มุ่งเน้นการตรวจเพื่อกักตัวผู้ติดเชื้อแต่ใช้คัดกรองคนตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์ในการเดินทางข้ามประเทศ และตรวจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเท่านั้น
3
3. ต้องมีวิธีรักษาที่ดี
1
สิงคโปร์มีอัตราการตายของผู้ป่วยโควิดต่ำที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลาย สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนได้ จึงช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้
3
Photo ; https://www.healthgrades.com/right-care/coronavirus/how-hospitals-treat-covid-19-patients
4. ทุกคนต้องร่วมมือกันและปรับพฤติกรรม
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง รู้ว่าป่วยก็หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน สถานที่แออัดหรือหยุดงาน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ
3
หากทำได้ทั้ง 4 มาตรการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
2
- โรงพยาบาลจะไม่มีคำว่า "เตียงเต็ม" ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านได้เพราะป่วยเล็กน้อยและมียารักษา
- ไม่จำเป็นต้องติดตามเส้นทางการติดเชื้อและกักตัวผู้มีความเสี่ยง เพราะประชาชนตรวจเชื้อได้เองทันที เมื่อรู้ว่าติดเชื้อเร็วก็รีบกักตัวเองและรักษา
- เลิกนับตัวเลขผู้ติดเชื้อ แต่ไปโฟกัสผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตแทน
- ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จนเกือบเป็นปกติได้ ประชาชนใช้ชีวิตได้เหมือนก่อนการระบาด เพียงแต่ระวังตัวมากขึ้น มีการตรวจคัดกรองมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่แออัด ทำกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่
12
Photo : https://www.aljazeera.com/news/2020/12/23/vaccine-hesitancy-stirs-in-nearly-covid-19-free-singapore
ดังนั้นการจะประกาศว่า "เราจะใช้ชีวิตร่วมกับโควิด" ไม่ใช่แค่พูดแล้วทำได้ทันทีเพราะมันมีเงื่อนไขและขั้นตอนของมัน ทุกคนอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม เราอยากเปิดประเทศใน 120 วัน แต่แผนและวิธีการก็ต้องมีด้วยครับ
6
  • 193

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา