เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ว่าคำพูดหรือการทำงาน
2 ถูกใจ
161 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา