ต้องรักและเมตตาตัวเองเป็นถึงรักและเมตตาคนอื่นเป็น รักได้กับรักเป็นมันต่างกัน ไตร่ตรองกันดีๆแล้วจะเผื่อแผ่ให้สิ่งรอบตัวได้มันน่าจะเป็นคลื่นชนิดนึงสื่อสารและดึงดูดได้
2 ถูกใจ
104 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา