ดีแบบไหนอยู่ที่ความยึดติดของแต่ละคนนะ(คหสต)
แต่ถ้าจะให้ดีแบบอยู่ร่วมกันได้ในสังคม เราต้องใส่ความเมตาลงไปในแต่ละเรื่อง
ส่วนตัวทำดีเพราะว่า มันดี(ไม่เบียดเบียนตนเองทั้งใจและกาย และไม่เบียดเบียนผู้อื่น) แต่ถ้าเรายึดติดในความดีหรือสิ่งที่เราคิดว่าดี มันก็ไม่ดี ค่ะ
2 ถูกใจ
129 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา