ถ้าไม่สร้างประโยชน์ ก็อย่าสร้างปัญหา
2ถูกใจ
127รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...