คนดีคือคนคิดดีกระทำความดีจากภายในสู่การกระทำความดีสู่ภายนอกต่อตนเองและคนอื่น
2ถูกใจ
123รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...