9 ก.ค. 2021 เวลา 14:22 • ความคิดเห็น
คนจะบรรลุธรรมได้ ปกติแล้วต้องฟังธรรมจากท่านบุดด้าก่อนครับ
โฆษณา