9 ก.ค. 2021 เวลา 18:15 • ความคิดเห็น
ต้นกล้าไม่ใช่ภาระ แต่คือหน้าที่ที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง ลำบากบ้าง อดบ้าง เหนื่อยยาก ทุกข์ยาก ไม่เป็นไร แค่ทำตามปณิธานที่ตั้งให้สำเร็จก้พอ
โฆษณา