เพราะความเห็นแก่ตัวและคลอรับชั่นในประเทศไทยถูกปลุกฝังในตัวพวกเราทุกคนค่ะ ….ยากที่จะแก้ ต่อให้มีคนดีมาบริหาประเทศอีกกี่คนถ้าคนเล่านั้นถูกปลูกฝังมาประเทศก้ล่มจมอยู่ดีค่ะ (สังเกตจากคนรุ่นเก่า กับเด็กรุ่นใหม่นะคะ จะเห็นความแตกต่างทางความคิดเป็นจิตสำนึกอย่างจัดเจน)
4 ถูกใจ
165 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา