ไม่เลยค่ะเป้าหมายในชีวิตมีไว้ให้ชีวิตเดินหน้าอย่างมีความหวังและมีพลังใจ​เป้าหมายในชีวิตไม่ได้มีไว้วัดความสำเร็จหรือมีไว้เพื่อเปรียบเทียบแต่มันเหมือนสเกลที่เอาไว้วัดความเป็นไปของชีวิตที่เคลื่อนไปข้างหน้าใช้หนึ่งวันธรรมดาทำสิ่งต่างๆเต็มที่และมีความสุขดีก็ใช้เป็นเป้าหมายของชีวิตได้
  • 2
โฆษณา