มีเป้าหมายระยะยาว มีแผนการ ลงมือปฏิบัติและพัฒนาสม่ำสม่ำเสมอ และมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน
3ถูกใจ
90รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...