มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทำไมกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปจึงไม่น่าเชื่อถือ
สถิติ (Statistics) เป็นคณิตศาสตร์สาขาหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาและจัดการกับข้อมูล เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การแปรรูปข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความ ศาสตร์ต่างๆจึงมีการใช้งานสถิติอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ฟิสิกส์อนุภาค ดาราศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตว...อ่านต่อ
5