คือการตั้งคำถามว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไม :-)
- มนุษย์เรามีหลายคำตอบนัก ไม่ว่าจะเป็นการมีความสุข ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยมีเงินมีทอง มีลูกมีหลาน
- แต่คำตอบในมุมของเรานั้นคือ "คนเราเกิดมาเพื่อลดละกิเลส เดินทางไปสู่เส้นทางการปล่อยวางจนหลุดพ้นวัฏสงสาร (การไปนิพพาน)"
1 ถูกใจ
110 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...