10 ก.ค. 2021 เวลา 15:46 • ความคิดเห็น
อาจจะพูดง่าย ว่า ให้หักใจ เพราะ ใครไม่โดนไม่รุ้ แต่ ว่า เราจะเจ็บไปเรื่อยๆหรือ ทั้งๆที่รุ้ ...ผญ. หรือ ผช.ไม่ได้ มี เค้าหรือเทอคนเดียว ...คิดว่า ..เสียศักดิศรี จิคะ เราก้อเปน 1 ใน ตองอู ไม่เห็นค่า ก้อ ช่าง .เราจาไปเจอคนที่ดีกว่า แน่นอน ดีแล่วที่รุ้ว่า รักข้างเดีบว ตอนนี้ดีกว่า โง่ไปอีกนาน ...จิงปะ ..ตัดใจให้ได้ ..เพื่อใครก้อเราเองแหละ ..รักตัวเอง คะ
โฆษณา