คิดว่า ในที่สุดมันก้อจาผ่านพ้นไป แต่ ความสูญเสีย ย่อมมี แน่นอน ตาม สถานการโลก..ไม่ต่างกันมาก ....เชื้อโรคก้อจะค่อยๆหมดไป ตาม สัจธรรม มนุษย คือ ผู้ ที่ยุ่บนห่วงโซ่ เรา ไม่ใช่สัตว cell เดียว ..เรา ต้องผ่านพ้น แต่จะช้าหรือ เร็ว หนทาง ต้องมี คะ
40 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา