มีบัญชีอยู่แล้ว?
มันเกิดขึ้นด้วยกลไกเดียวกับความรู้สึกอื่นๆ ทุกอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็น รัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ทุกอย่างเกิดได้จากการรับรู้ใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละที่จะถูกแปลความให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ขึ้นมา และพอนำความรู้สึกต่างๆ พวกนี้ไปยึดติดเข้ากับความเป็นตัวของเราหรือของของเราแล้วจะยิ่งสลัดไม่ออก จะยิ่งทุกข์ วิธีก็คืออย่ายึดติดกับขันธ์(ของเรา) และความเป็นตัวเรา