10 ก.ค. 2021 เวลา 17:24 • ปรัชญา
สำหรับดิฉัน ความรักคือความปรารถนา คือพลัง คือความหวัง คือแรงบันดาลใจ แม้หากรักนั้นไม่อาจสมหวัง แต่ความรักก็ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว❤️
โฆษณา