10 ก.ค. 2021 เวลา 18:31 • ปรัชญา
นิยามความรักของเราคือ การรักตัวเอง การให้เกียรติตัวเอง การที่ทำให้ตัวเองมีความสุขปราศจากความทุกข์ที่เข้ามา
โฆษณา