10 ก.ค. 2021 เวลา 18:48 • ความคิดเห็น
ธรรมดาชีวิตครับ มีเรื่องดีเรื่องร้ายปะปนกัน
ปล่อยวางบ้างดีครับ😁 จะได้มีสุข
โฆษณา