11 ก.ค. 2021 เวลา 03:45 • ไลฟ์สไตล์
การที่เราได้ลงมือทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำทุกๆวัน
เราจึงไม่กลัวการไม่มีโอกาสทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะเรากำลังทำ หรือทำมันไปแล้ว ค่ะ
โฆษณา