11 ก.ค. 2021 เวลา 06:07 • ปรัชญา
ความรักไม่ใช่การครอบครอง แต่ "ความรัก" คือ การยอมรับ เข้าใจความจริง และรู้สึกยินดีกับทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
โฆษณา