ความรู้สึกยึดมั่น ถือมั่น กับสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ว่าเป็นของตน เมื่อได้มาจึงมีความสุข เมื่อต้องพราก ก็เกิดทุกข์
1 ถูกใจ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา