11 ก.ค. 2021 เวลา 06:15 • ปรัชญา
ความรู้สึกยึดมั่น ถือมั่น กับสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ว่าเป็นของตน เมื่อได้มาจึงมีความสุข เมื่อต้องพราก ก็เกิดทุกข์
โฆษณา