แน่นอนว่าย่อมมีอะไรใหม่ๆเข้ามา อย่างน้อยมันก็ต้องเลือกผู้นำใหม่ที่มีสมองค่ะ
  • 2
โฆษณา