11 ก.ค. 2021 เวลา 07:54 • ปรัชญา
'ความรัก' ไม่มีนิยามตายตัว
ความหมายของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ตามประสบการณ์ของผู้ตอบคำถามนั้น
อย่างเราในตอนนี้...สำหรับเราแล้ว
'ความรัก' ก็คืออิสระ
อิสระที่จะมีความสุขก็ได้
หรือจะมีความทุกข์ก็ได้
บางครั้งความรักทำให้เราเห็นแก่ตัว
แต่เมื่อพอถึงช่วงเวลาหนึ่ง
ความรักจะทำให้เรารู้จักการเสียสละ
บางครั้งความรักมันก็เศร้านะ
แต่พอเราทำความเข้าใจกับมันได้
เราก็จะพบความโรแมนติกที่ซ่อนอยู่ในนั้น
จริงนะ...สำหรับเราแล้ว...
ความรักมันก็คืออิสระค่ะ
'อิสระที่จะได้รู้สึก' ❤️
โฆษณา