11 ก.ค. 2021 เวลา 08:39 • ปรัชญา
😇มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จโลกน่าอยู่ มีอะไรดีๆให้ทำตั้งมากมาย มักสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับโลกนี้อยู่เสมอ
มุมมองของคนล้มเหลวและคิดผิด จะมองโลกโหดร้าย ทุกข์กับทุกสิ่ง ไม่อยากทำอะไรดีๆ หาความสุขจากการหลอกตัวเองและคนอื่น ประชดชีวิต มักหลงใหลกับอบายมุขเพราะคิดว่าตัวเองเหมาะกับชีวิตแบบนั้น และให้ค่าตัวเองแค่นั้น
ชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรก็มาจากทัศนะคติของคนคนนั้นทั้งสิ้นค่ะ🌚
โฆษณา