รู้จัก Eugene O’Kelly ผู้ใช้เวลา 100 วันสุดท้ายของชีวิต ได้คุ้มค่าที่สุด
2
เคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตของเราต้องการอะไร ?
คำตอบของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันไป... อ่านต่อ
โฆษณา