คำถามนี้ มีประเด็นให้สงสัยต่อว่า ตั้งคำถามถูกหรือไม่ ?
1. โลก ในความหมาย ของคำถาม หมายถึง โลก ตามนิยามของใคร ของ พพจ หรือ ของใคร เพราะถ้าตามความหมายของ พพจ จะคนละเรื่องเลย
2. “ปัญหา” ที่เกิดขึ้น มีขอบเขตกว้างแค่ไหน เพราะต่างปัญหา ก็มีเหตุของปัญหาที่ต่างกัน เช่น ปัญหาที่สัตว์ ”โลก” ทะเลาะกัน(ในความหมายของคำว่า โลก ตามความหมายของ พพจ) เหตุของปัญหานี้ คือ ความตระหนี่ หวงกั้น ซึ่ง ไม่ใช่ศีล5
3. ศีล5 ของผู้ตั้งคำถาม เข้าใจตามความหมายของ พพจ หรือไม่ ?
238 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา