พพจ บอกว่า 2 อย่างที่ดับ โลภะ ความโลภได้
1. ทาน
2. ปัญญา
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา