11 ก.ค. 2021 เวลา 17:56 • ปรัชญา
พพจ บอกว่า 2 อย่างที่ดับ โลภะ ความโลภได้
1. ทาน
2. ปัญญา
โฆษณา