12 ก.ค. 2021 เวลา 01:14 • ปรัชญา
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มนุษย์เรามีความทุกข์ความวิตกกังวลจากโรคระบาดกันอย่างมาก เมื่อดูข่าวก็จะเห็นข่าวผู้ติดเชื้อและล้มตาย เป็นจำนวนมาก ทำให้สลดหดหู่ใจมาก และเห็นสัจธรรมในเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตความกลัวทำให้จิตใจยอมจำนนต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ก่อนนอนคืนนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะ
ก่อนที่เบื้องบนจะมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้ใคร บุคคลนั้นจะต้องเจอความทุกข์แสนสาหัส ทั้งทางกายและใจ เพื่อว่าเขาจะได้เข้าถึงสัจธรรม เพราะภารกิจเขาก็คือการมาช่วยชี้แนะให้ผู้คนเข้าใจหลักธรรม ใช้สติให้อยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะ
ถ้าหากคุณทุกข์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจ คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ก็ได้ ทุกข์แล้วแลกมาซึ่งธรรมก็ถือว่าได้ประโยชน์สำหรับชีวิตนี้ แล้วก็เร่งสร้างความดีเอาไว้ จะทุกข์อย่างไรถ้าเห็นสัจธรรมใจเราก็จะยินดี เพราะรู้ว่าทุกข์เพื่ออะไร
***ราตรีสวัสดิ์ค่ะ***👋💖👻🙋
โฆษณา