เงิน ไม่ใช่พระเจ้า
แต่เงิน คือใบเบิกทางที่ดีที่สุดในโลก
มิตรสหายท่านหนึ่งกล่าวไว้
5ถูกใจ
135รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...