นิยาม “ความสำเร็จ” ฉบับฉัน
เราสามารถทำในสิ่งที่เราชอบแล้วมีรายได้เข้ามาด้วย
และ
เราสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลับมามีความสุขได้อีกครั้ง
6 ถูกใจ
206 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา