12 ก.ค. 2021 เวลา 05:47 • ความคิดเห็น
ยุวคนเดี๋ยว,ทำอะไรคนเดี๋ยว,นั่งเข้าใจตัวเองคนเดี๋ยว ใต้ต้นไม้ แล้ววาดทุกอย่างลงในกระดาษ
โฆษณา