เป็นไปได้ไหมที่สังคมเราจะมีความเท่าเทียม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ไม่มีทาง เพราะ คนมีความเห็นแก่ตัว ..เปน พื้นๆแต่ จะมากหรือน้อย ยิ่งค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป แถมต้อง ยุ่กับคนหมู่มากหลากหลาย ทุกอย่างแตกต่าง ไม่มีทาง เท่าเทียม เด็ดขาด
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา