ต้องเข้าใจ ว่า ทุกข คือ อะไร จิงทุกขไม่มีความหมาย แค่ ร้อนเจ็บ ป่วย หิวกระหาย แต่ หมายรวมถึง การดับ สลาย หายไปการวายชีพ .คือ ต้องยอมรับว่า สัจธรรม ของโลก คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มี หนทางเดียวที่จะไม่ทุกข ก้อ คือ ไม่เกิด หนทาง นั้น คือ ต้องรู้แจ้ง ในความหมาย ที่ลึกซึ้ง ของ คำว่า อริยสัจ 4 คะ เมื่อ รู้ แล้ว ก้อ จะ ต้อง ปฏิบัติ ตาม อริยมรรค มี องค8 ซึ่ง เปน หนทาง ที่ศาสดา ของเราค้นพบ และปลาย ของ ทางที่เราเดืนตาม คือ นิพพาน คะ จิง แลัว นิพพาน ไม่ยาก และไม่ง่าย คะ เพียงแต่ต้องรู้ ความจิง คือ สัมมาทิฐิ ข้อ แรก ของ มรรค 8 ลองศึกษาและปฏิบัติ ตาม นะคะ แล้ว จะพบ การแก้ ปห.ที่ต้องการ
สาธุ คะ ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม ..
1 ถูกใจ
104 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา