เป็นไปได้ไหมที่สังคมเราจะมีความเท่าเทียม ?
คำถามนี้ถูกลบ
เป็นไปได้ยากมากเลยครับ ความเหลื่อมล้ำมันอยู่ในทุกบริบทในสังคม ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่เรื่องเพศ วัย สีผิว ชาติพันธุ์ ทุกอย่างมันมีความเหลื่อมล้ำทั้งนั้น การทำให้ความเหลื่อมล้ำหมดไป จึงแก้แค่เรื่องทางเศรษฐกิจไม่ได้ ต้องทำให้คนเข้าถึงโอกาส ทรัพยากร ได้เท่า ๆ กัน และสร้างความตระหนักและปลูกฝังคนในสังคมให้เคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีอีกหลายมาก ๆ ที่ต้องทำถ้าจะทำให้คนเท่าเที่ยม
37 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา