12 ก.ค. 2021 เวลา 07:43 • ความคิดเห็น
เงินไม่ใช่ตัววัดความสุข มีคนรวยมากมายที่ชีวิตไม่มีความสุข
แต่เลือกได้ก็อยากมีเงินนะครับ
โฆษณา