ผู้ใหญ่ ในความหมายผม คือการที่เราโตจากการดูแลของพ่อแม่
และดูแลตัวเองชีวิตตัวเองได้แล้ว
มีสิทธิคิด ตัดสินใจ เลือกทางเดินในชีวิตได้เอง
  • 1
โฆษณา