12 ก.ค. 2021 เวลา 11:53 • ความคิดเห็น
เงินอาจไม่ใช่ปัจจัยทั้ง5แต่ก้แทบจะเป็น1ในปัจจัยสำคัญเลยคะไม่เถียงว่าไม่มีเงินก้มีความสุขได้หรือเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ก้จริงแต่ทุกวันนี้ทุกคนทำงานก้เพื่อความสุขสบายในอนาคตไม่ใช่เหรอก้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทำงานก้เพื่อผลตอบแทนที่เรียกว่าเงิน…แค่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็นในมุมมองของตัวเองนะคะ🙏
โฆษณา