อยากได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง เพราะชีวิตครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ ทำให้มุ่งที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เรียน งาน ครอบครัว เมื่อเรื่องเหล่านี้จบลง ก็เลยไม่มีเป้าหมาย
ชีวิตที่ผ่านมา อาจไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง อย่างแท้จริง
โฆษณา