คุณต้องฟังให้ได้ว่า ลูกค้าต้องการอะไรครับ
ตอบสนอง need ตรงนั้นให้ได้
1ถูกใจ
110รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...