ทุกข์ก็ปกติ สุขก็เป็นปกติ ถ้ามองเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์มนุษย์มัน คือ เรื่องปกติ ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ การตีความของเราจึงเป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์ ถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบ ถ้าเกิดมามีแต่ความสุขตลอดเวลา ไม่มีเคยมีความทกข์เลย แล้วความสุขมันจะเรียกว่าอะไรในเมื่อมันไม่มีทุกข์ให้เปรียบเทียบ ผมขอใช้คำว่า..เบิกบานแทนล่ะ😇กันครับ
84รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...