มีกิน มีใช้สุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยไม่เป็นภาระ
เมื่อถึงคราวไป คนข้างหลังไม่ลำบาก
121 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา