เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับ
ถ้าเราทำงานเพื่อเงินอย่างเดียว จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อและไม่ค่อยมีความสุขครับ(หลายคนอาจไม่เบื่อ และมีความสุข)
ถ้าเราคิดว่าเงินคือทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเห็นแก่ตัวไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ตัวเองได้ประโยชน์(ได้เงิน) แบบนั้นแย่มากๆครับ
เงิน(การเติบโตทางเศรษฐกิจ)อย่างเดียวทำให้สังคมและโลกดีขึ้นน้อยมากครับ แม้ว่าจะผ่านไปถึง 15 ปี
  • 1
โฆษณา