13 ก.ค. 2021 เวลา 16:28 • ความคิดเห็น
เงินไม่ใช่ความสุขคับ ถ้าคิดว่าได้มาละจะมีความสุข คุณจะไม่มีวันพอใจ
โฆษณา