เมื่อเจอเรื่องทุกข์ใจมากๆทุกคนผ่านมันไปกันยังไง ?
คำถามนี้ถูกลบ
จริงๆ แล้วเราสามารถฝึกฝนจิตเผื่อเตรียมตัวเผชิญความทุกข์ล่วงหน้าด้วย "อานาปานสติ" แต่เรื่องน่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่สมัยนี้มองข้าม เมื่อเจอทุกข์หนักก็ข้ามไม่ผ่าน วางไม่ได้...💖
โฆษณา