มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อมนุษย์ ได้รับวัคซีนกันทั่วทั้งโลก มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในระดับโลกแล้ว
เชื้อโควิดก็น่าจะอยู่กับมนุษย์ชาติไปตลอดครับ แต่ความร้ายแรง ก็จะคล้ายๆ ไข้หวัดใหญ่ กลายเป็นโรคระบาดตามฤดูกาล ตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราก็ต้องปรับปรุงวัคซีนตามไปเช่นกัน